ارزیابی اقتصادی طرح ها

اطلاعات تکميلي در راستای حمایت ازحقوق مالکین و شرکت های سازنده وسرمایه گذار کارگروه تخصصی جهت مطالعات اقتصادی با روش مطالعه بازار و تحقیقات میدانی تشکیل شده و با در نظر گرفتن شرایط واقعی بهترین پیشنهاد و آلترناتیو هارا به کارفرما ارائه می نماید.تا کنون برای بیش از100 پروژه این ارزیابی ها صورت پذیرفته است.

در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر و درخواست ملاقات لطفا فرم مقابل را تکمیل کنید.

کد امنیتی
تازه سازی