بهشت هشتم ایرانیان توس:

شرکت بهشت هشتم ایرانیان توس ( سهامی خاص) در بهمن ماه سال 1389 با موضوع فعالیت " انجام کلیه فعالیت های تجاری ، بازرگانی مجاز داخلی و خارجی - تجارت کلیه کالاهای مجاز - فعالیت در زمینه تجارت هوایی - زمینی - دریایی - خرید و فروش و حق العملکاری کالاها - صادرات و واردات کالاهای مجاز - مراحل مربوط به سفارش - ترخیص کالا پس از اخذ مجوزهای لازم - اخذ وام و تسهیلات از مراجع بانکی و غیر بانکی جهت شرکت - اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی یا خارجی" تاسیس گردید.