کرانه بهشت کیش:

شرکت هشت بهشت ایرانیان ( سهامی خاص) در تیرماه سال 1387 به منظور استفاده از پتانسیل های اقتصادی بالقوه و بالفعل در زمینه صنعت ساختمان و توسعه شهری در شهر مقدس مشهد تاسیس گردیده است. هسته اولیه شرکت با پشتوانه قوی علمی و تجربی و بهره گیری از مدیران و متخصصین مجرب و باسابقه شکل گرفته است. شرکت با ایجاد ساختارهای منایب مدیریتی و تخصصی در ارائه خدمات تامین مالی پروژه ها، مشارکت در سرمایه گذاری، انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، فنی،مالی،مدیریتی و نظارت و پیگیری اجرایی طرح های سرمایه گذاری در حال خدمت رسانی میباشد.